TÌM HIỂU VISA LÀ GÌ? GIA HẠN VISA LÀ GÌ? THẺ TẠM TRÚ LÀ GÌ? TẠI SAO NGƯỜI NGOẠI QUỐC MUỐN Ở VIỆT NAM LÂU HƠN PHẢI GIA HẠN VISA?

Như chúng ta cũng biết bất kỳ công dân của một nước sở tại nếu muốn đi đến nước khác bắt buộc phải có visa (Thị Thực) và nếu bạn muốn ở lại quốc gia đó lâu hơn bạn phải xin gia hạn visa. Và người nước ngoài cũng vậy, muốn ở lại Việt Nam […]

Continue Reading