Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Hộ chiếu ngoại giao là loại hộ chiếu được cấp cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam đi công tác, làm việc ở nước ngoài.

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao cho công dân Việt Nam đang cư trú, sinh sống, làm việc tại nước sở tại.

Các trường hợp bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao

Theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/06/2013 của Bộ Ngoại giao, các trường hợp bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao bao gồm:

 • Bổ sung họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân trong hộ chiếu;
 • Bổ sung trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ;
 • Thay đổi chức vụ của người được cấp hộ chiếu ngoại giao;
 • Sửa đổi các thông tin khác trong hộ chiếu do có sai sót hoặc thay đổi theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao

Hồ sơ bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao bao gồm:

 • Tờ khai theo mẫu 01/XNC đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;
 • 03 ảnh giống nhau, cỡ 4×6 cm, chụp trên nền màu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai và 02 ảnh đính kèm;
 • Các giấy tờ chứng minh việc bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao theo quy định tại từng trường hợp cụ thể.

Trình tự, thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao

Công dân Việt Nam nộp hồ sơ bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao tại bộ phận lãnh sự của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Cơ quan đại diện tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết và trả kết quả cho công dân trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao

Công dân Việt Nam phải nộp lệ phí bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao theo quy định của pháp luật.

Mẫu tờ khai bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao

Mẫu tờ khai bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/06/2013 của Bộ Ngoại giao.

Một số lưu ý khi bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao

 • Công dân Việt Nam phải nộp hồ sơ bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày có các căn cứ để bổ sung, sửa đổi hộ chiếu.
 • Trường hợp bổ sung trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ, công dân Việt Nam phải nộp thêm giấy khai sinh của trẻ em.
 • Trường hợp thay đổi chức vụ của người được cấp hộ chiếu ngoại giao, công dân Việt Nam phải nộp thêm quyết định hoặc thông báo của Bộ Ngoại giao hoặc của cơ quan quản lý cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài về việc thay đổi chức vụ.
 • Trường hợp sửa đổi các thông tin khác trong hộ chiếu do có sai sót hoặc thay đổi theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam phải nộp thêm giấy tờ chứng minh việc sửa đổi các thông tin đó.

Trên đây là giải thích chi tiết về thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Công dân Việt Nam cần lưu ý các quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục này một cách chính xác và nhanh chóng.

Các bước

 

Trình tự thực hiện ​ ​ ​ ​

​Tên bước Mô tả bước
​1. ​​Nhận hồ sơ ​​ Hồ sơ được nộp tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện).
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc theo quy định của Cơ quan đại diện (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của nước sở tại và các ngày lễ, ngày Tết theo quy định của Việt Nam).
​2. ​​Xem xét giải quyết ​Cơ quan đại diện tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết.
​3 ​​Trả kết quả ​​Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở các cơ quan theo giấy biên nhận hồ sơ.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ ​ ​ ​

​Thành phần hồ sơ
​1. 01 Tờ khai theo mẫu 01/XNC đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.
​2. ​03 ảnh giống nhau, cỡ 4×6 cm, chụp trên nền màu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai và 02 ảnh đính kèm.
​3. ​01 bản chụp văn bản cử đi nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/06/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực đối với trường hợp nêu tại khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 16 Thông tư này.
​4. 01 bản chụp Quyết định hoặc thông báo của Bộ Ngoại giao hoặc của cơ quan quản lý cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài về việc thay đổi chức vụ đối với trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/06/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.
​5. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đã được cấp hoặc đơn trình báo mất hộ chiếu có xác nhận của cơ quan chức năng nước sở tại.
Số bộ hồ sơ Một (01) bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai  ​ ​
error: Content is protected !!