Lịch Làm Việc

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:00-18:30

CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2018

Ngày 1 tháng 1 Thứ hai Tết Dương Lịch
Ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 Thứ Tư đến Thứ Ba Tết Nguyên Đán
Ngày 25 tháng 4 Thứ tư Giỗ Tổ Hùng Vương
Ngày 30 tháng 4 Thứ hai Ngày Thống nhất đất nước
Ngày 1 tháng 5 Thứ ba Ngày Quốc tế Lao động
Ngày 3 tháng 9 Thứ hai Nghỉ bù ngày lễ Quốc khánh​

Và các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại

error: Content is protected !!