Cán bộ Đại sứ quán

Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico
Địa chỉ: Sierra Ventana No 255, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, CP. 11000 D.F. Mexico
Tổng đài ĐT: (521.55) 5540-1632;​ FAX: 5540-1612 (VP);
Email: vietnammexico@gmail.com
Danh sách cán bộ ngoại giao: 

1. Ông Nguyễn Hoài Dương, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

ĐTCQ:  (521.55) 5540-1632; ext 108

ĐTDĐ: (521) 5527309080

 

2. Ông Đoàn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất;

ĐTCQ:  (521.55) 5540-1632; ext 104

ĐTDĐ: (521) 5517294825

 

3. Ông ​Lâm Quốc Thành, Bí thư Thứ nhất;

ĐTCQ:  (521.55) 5540-1632; ext 105

ĐTDĐ: (521) 5539369838

 

4. Bà Phan Thanh Hoa, Bí thư thứ hai;

ĐTCQ:55407587

ĐTDĐ: (521) 5540076766

 

5. Ông Phạm Tiến Anh, Tùy viên

ĐTCQ:  (521.55) 5540-1632; ext 101

ĐTDĐ: (521) 5548027157

 

6. Ông Ngô Đức Thuận, Tùy viên.

​ĐTCQ: 52540024

ĐTDĐ: (521) 5569019504​

error: Content is protected !!