Liên Hệ

​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mexico
Địa chỉ: Sierra Ventana No 255, Col. Lomas de Chapultepec,
 Del. Miguel Hidalgo, CP. 11000 D.F. Mexico
Điện thoại: (52.55) 5540-1632
– Fax: (52-55)-5540-1612
           (521-55)-5520-8689 (Consular)
– Email: vietnammexico@gmail.com
– Website: https://www.vietnamembassy-mexico.org/​
error: Content is protected !!